top of page

Zamówienie


1 Zarejestruj się

Aby kupić ten plan i korzystać z jego korzyści w przyszłości, zaloguj się na swoje konto lub załóż konto.


2 Płatność

Podsumowanie zamówienia

PlanKurs wideo
Ważność1 rok


Razem202,44 zł
Podatek (23 %)46,56 zł

Suma249,00 zł
Bezpieczny proces zamawiania

Sprzedaż Szkoleń on-line oraz Szkoleń video zwanych Usługą za pośrednictwem Platformy Rozwojowej mieszczącej się pod adresem www.rozwoj.resolutio.pl jest realizowana przez RESOLUTIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461309, NIP 118-173-58-74, zwaną dalej „Sprzedawcą”. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: rozwoj@resolutio.pl. § 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Usługa – oferowane na stronie Szkolenia online oraz Szkolenia video, Umowa na usługę – umowa zawierana z Kupującym w przypadku zamówienia Szkolenia online, Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa zawierana z Kupującym w przypadku zamówienia Szkolenia video, Kupujący – osoba fizyczna

bottom of page